Albertus Pictor: Insekt med dödskallehuvud - Kumla kyrka

Insekt med dödskallehuvud - Kumla kyrka

Insekt med dödskallehuvud - Kumla kyrka

© Christer Malmberg 2023