Albertus Pictor: Yttersta domen - Härkeberga kyrka

Yttersta domen. Ovanför Kristus änglar med dombasuner - Härkeberga kyrka

Yttersta domen. Ovanför Kristus änglar med dombasuner - Härkeberga kyrka

© Christer Malmberg 2023