Albertus Pictor: S:t Göran dödar draken - Härkeberga kyrka

S:t Göran dödar draken - Härkeberga kyrka

S:t Göran dödar draken - Härkeberga kyrka

© Christer Malmberg 2023