Albertus Pictor: Noas skam - Härkeberga kyrka

Noas skam - Härkeberga kyrka

Noas skam - Härkeberga kyrka

© Christer Malmberg 2023