Albertus Pictor: Nådastolen - Härkeberga kyrka

Nådastolen, dvs. Gud Fader som håller korset med Kristus i sina armar - Härkeberga kyrka

Nådastolen, dvs. Gud Fader som håller korset med Kristus i sina armar - Härkeberga kyrka

© Christer Malmberg 2023