Albertus Pictor: Kristi himmelsfärd och Pingstundret - Härkeberga kyrka

Kristi himmelsfärd och Pingstundret, dvs. den Helige Andes utgjutande över apostlarna. Hopkomposition av två motiv - Härkeberga kyrka

Kristi himmelsfärd och Pingstundret, dvs. den Helige Andes utgjutande över apostlarna. Hopkomposition av två motiv - Härkeberga kyrka

© Christer Malmberg 2023