Albertus Pictor: Gregorii Mässa - Härkeberga kyrka

Gregorii Mässa, vid vilken hostian förvandlades till Kristus som Smärtoman - Härkeberga kyrka

Gregorii Mässa, vid vilken hostian förvandlades till Kristus som Smärtoman - Härkeberga kyrka

© Christer Malmberg 2023