Albertus Pictor: Daniel i lejongropen får mat av profeten Habackuk - Härkeberga kyrka

Daniel i lejongropen får mat av profeten Habackuk, förd dit av en ängel. Hopkomponerat med hur Daniel återfinns levande och hur Daniels fiender kastas i lejongropen - Härkeberga kyrka

Daniel i lejongropen får mat av profeten Habackuk, förd dit av en ängel. Hopkomponerat med hur Daniel återfinns levande och hur Daniels fiender kastas i lejongropen - Härkeberga kyrka

© Christer Malmberg 2023