Albertus Pictors samtida: Profetbröstbild - Löts kyrka

Profetbröstbild - Löts kyrka

Profetbröstbild - Löts kyrka

© Christer Malmberg 2022