Albertus Pictors samtida: Nådastolen - Löts kyrka

Nådastolen, dvs. Gud Fader som håller korset med Kristus i sina armar - Löts kyrka

Nådastolen, dvs. Gud Fader som håller korset med Kristus i sina armar - Löts kyrka

© Christer Malmberg 2022