Albertus Pictors samtida: Kristi himmelsfärd - Löts kyrka

Kristi himmelsfärd - Löts kyrka

Kristi himmelsfärd - Löts kyrka

© Christer Malmberg 2022