Albertus Pictors samtida: Jesus uppväcker Lasaros - Löts kyrka

Jesus uppväcker Lasaros - Löts kyrka

Jesus uppväcker Lasaros - Löts kyrka

© Christer Malmberg 2022