Albertus Pictors samtida: Evangelisten Matteus symbol, en bevingad människa - Löts kyrka

Evangelisten Matteus symbol, en bevingad människa - Löts kyrka

Evangelisten Matteus symbol, en bevingad människa - Löts kyrka

© Christer Malmberg 2022