Albertus Pictors samtida: Veronikas svetteduk, buren av änglar - Lagga kyrka

Veronikas svetteduk, buren av änglar - Lagga kyrka

Veronikas svetteduk, buren av änglar - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2023