Albertus Pictors samtida: Utdrivandet från Paradiset - Lagga kyrka

Utdrivandet från Paradiset - Lagga kyrka

Utdrivandet från Paradiset - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2022