Albertus Pictors samtida: Syndafallet med krönt orm - Lagga kyrka

Syndafallet med krönt orm - Lagga kyrka

Syndafallet med krönt orm - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2022