Albertus Pictors samtida: S:t Sebastians martyrium - Lagga kyrka

S:t Sebastians martyrium. Helgonet beskjuts med pilar. En av dem spänner sitt armborts med vev - Lagga kyrka

S:t Sebastians martyrium. Helgonet beskjuts med pilar. En av dem spänner sitt armborts med vev - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2022