Albertus Pictors samtida: Profetbröstbild - Lagga kyrka

Profetbröstbild - Lagga kyrka

Profetbröstbild - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2023