Albertus Pictors samtida: Nådastolen - Lagga kyrka

Nådastolen, dvs. Gud Fader som håller korset med Kristus i sina armar. De är omgivna av två musicerande änglar varav den vänstra spelar den uppländska nyckelharpan - Lagga kyrka

Nådastolen, dvs. Gud Fader som håller korset med Kristus i sina armar. De är omgivna av två musicerande änglar varav den vänstra spelar den uppländska nyckelharpan - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2023