Albertus Pictors samtida: Lejonhannen, som blåser liv i sina ungar - Lagga kyrka

Lejonhannen, som blåser liv i sina ungar - Lagga kyrka

Lejonhannen, som blåser liv i sina ungar - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2023