Albertus Pictors samtida: Jesus tvår lärjungarnas fötter - Lagga kyrka

Jesus tvår lärjungarnas fötter. En av lärjungarna sitter de övriga står. Jesus har fat och handkläde - Lagga kyrka

Jesus tvår lärjungarnas fötter. En av lärjungarna sitter de övriga står. Jesus har fat och handkläde - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2022