Albertus Pictors samtida: Jesus i Getsemane - Lagga kyrka

Jesus i Getsemane. Jesus knäböjande, tre av apostlarna sovande med vänster hand vid örat. I bakgrunden Judas visande vägen för tre krigsmän - Lagga kyrka

Jesus i Getsemane. Jesus knäböjande, tre av apostlarna sovande med vänster hand vid örat. I bakgrunden Judas visande vägen för tre krigsmän - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2022