Albertus Pictors samtida: Jesus förrådes av Judas - Lagga kyrka

Jesus förrådes av Judas. Judas kysser Jesus. Till vänster står Petrus stickande svärdet i skidan. Malkus ligger på knä och har tappat lyktan. Till höger står en kalk med hostia - Lagga kyrka

Jesus förrådes av Judas. Judas kysser Jesus. Till vänster står Petrus stickande svärdet i skidan. Malkus ligger på knä och har tappat lyktan. Till höger står en kalk med hostia - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2023