Albertus Pictors samtida: Knäböjande ängel - Lagga kyrka

Knäböjande ängel - Lagga kyrka

Knäböjande ängel - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2023