Albertus Pictors samtida: Jungfru Marias kröning till himladrottning - Lagga kyrka

Jungfru Marias kröning till himladrottning - Lagga kyrka

Jungfru Marias kröning till himladrottning - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2023