Albertus Pictors samtida: Joakim och Anna i Gyllene porten - Lagga kyrka

Joakim och Anna i Gyllene porten - Lagga kyrka

Joakim och Anna i Gyllene porten - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2023