Albertus Pictors samtida: Jesus som frestas av djävulen att göra bröd av stenar - Lagga kyrka

Jesus som frestas av djävulen att göra bröd av stenar - Lagga kyrka

Jesus som frestas av djävulen att göra bröd av stenar - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2023