Albertus Pictors samtida: Ängel med språkband - Lagga kyrka

Ängel med språkband - Lagga kyrka

Ängel med språkband - Lagga kyrka

© Christer Malmberg 2023